Diputació de València


El Museu de Prehistòria de València manté el seu pla d'excavacions amb un pressupost de 60.000 euros

arqueolegs
Programa d'excavacions.
El Museu de Prehistòria de València manté el seu pla d'excavacions amb un pressupost de 60.000 euros

Un any més, el Servei d'Investigació Prehistòrica del Museu de Prehistòria, dependent de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València, ha iniciat el seu programa d'excavacions. El pla per a 2017 té un pressupost total de 60.000 euros que es reparteixen en un total de sis projectes d'excavació i tres activitats de neteja i manteniment.

https://www.dival.es/sala-prensa/content/el-museu-de-prehistoria-de-valencia-mante-el-seu-pla-dexcavacions-amb-un-pressupost-de-60000

Centre Cultural La Beneficència - Corona, 36 46003 València · Info 963 883 565
Concertació de visites 963 883 579 (Prehistòria) / 963 883 578 (Etnologia) · Cessió d'espais 963 883 167